top of page

Group

Public·99 members
Wesley Moore
Wesley Moore

Ratchet Holtpont


Befektetési szerződések gyakori rendelkezése, amely biztosítja a befektetőt arról, hogy tulajdonrészének aránya egy újabb befektetési kör után se csökkenjen, amennyiben az újabb tőkebevonás alacsonyabb cégértéken történik (down-round),mint amin az első befektető eredetileg beszállít. A hígulás elleni védelemnek több formája is létezik, pl. full-ratchet, vagy weighted average, amely alapján meghatározható az eredeti befektetőnek juttatandó többletrészesedés.
Ratchet Holtpont

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page